Gry ortograficzne a systemy LCMS

 

Dominujący system reprezentacji a chmurowe systemy LCMS

Coraz modniejsze w edukacji i szkoleniach staje się użycie LCMS np. Moodle, z drugiej strony badania prowadzone wśród dzieci pokazują, iż bardzo istotną rolę odgrywa dominujący system reprezentacji (wzrokowy, słuchowy, ruchowy).

Doświadczenie pokazuje, iż są osoby które lubią prawdziwe studiowanie, polegające na analizowaniu, porównywaniu i siedzeniu w bibliotece lub w laboratorium. Są osoby, które wolą szkolny typ studiowania – prowadzący przygotowuje materiał, skrypty, który studenci opanowują.

Podobnie wygląda sprawa przy pisaniu prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich są osoby, które bardzo źle sobie z tym radzą. Umieją się uczyć ale nie chcą, nie lubią, nie umieją pisać.

 Samodzielnie studiowanie sprzyja wyciąganiu wniosków – uczenie się tylko tego, co przygotował prowadzący mało różni się od tego, co działo się w szkole.

 

Osoby takie bardzo lubią szkolenia, gdzie mają wszystko opracowane i przygotowane na tacy, a ponadto mogą o wszystko wypytać prowadzącego. Niektóre zagadnienia np. VAT, księgowość, ZFSŚ, kadry są bardzo trudne i obszerne i samodzielne nauczenie się bywa bardzo trudne.

 Współczesne systemy LCMS np. Moodle są z zasadzie niezorientowane na interakcję z użytkownikiem w sensie Learning Objects, a tylko służą udostępnianiu zasobów i komunikację.

 Są bardzo modne, ich skuteczność w odniesieniu do konkretnej jednak osoby zależy od jej dominującego sposobu reprezentacji.

 Istnieje grupa osób, do której dociera bardziej to, co ktoś do nich bezpośrednio mówi i gdy mogą się kogoś zapytać – są to typowi klienci szkoleń. Po za tym, szkolenia których elementem są warsztaty pozwalają bardziej ćwiczyć umiejętności.

 Wielu młodych ludzi, studenci, absolwenci, nie rozróżnia wiedzy od umiejętności, a co za tym idzie teorii od praktyki. Mają oni często błędne przekonanie, iż wiedzieć to jest to samo, co umieć... Skutki tego bywają katastrofalne.

 

Uaktualnienie 13.7.2015

Autor w ramach prowadzonych przez siebie badań zaimplementował ramę do tworzenia, testowania i wykonywania wykonywalnej specyfikacji dla programów edukacyjnych, głównie w zakresie nauczania ortografii i matematyki wczesnoszkolnej. Podejście było inne niż w klasycznych systemach LCMS i brało swój początek od specyfikacji interakcji systemu z uczniem.

Co z tego wyszło? Gry ortograficzne do nauki ortografii

 

 

 

Szkolenia wypełniają luki w edukacji akademickiej i pozwalają często bardziej dogłębnie poznać dane zagadnienie. Gdy są to szkolenia zamknięte – mogą one się koncentrować na zagadnieniach z dziedziny klienta.

 

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych – magisterskich i licencjackich to chociażby pomoc w zbieraniu i doborze literatury. Jest ona bardzo potrzebna w sytuacji gdy promotor nie chce lub nie może pomagać studentom. Na kierunkach technicznych, często praca inżynierska lub magisterska jest pierwszą obszerną i opracowywaną samodzielnie przez studenta pracą. Podczas studiów studenci wykonują projekty – ich dokumentacja bywa często lakoniczna i nie jest w 100% samodzielną pracą. Rzadko bowiem studenci samodzielnie mają „rozpracować” jakiś temat.

 

Dla wielu z nich samodzielnie opracowanie pracy dyplomowej jest pewnym szokiem.

 

 

 

W wielu dziedzinach wiedza i umiejętności nabywane na studiach jest mało skorelowana z rzeczywistymi wymaganiami rynku pracy. Tą lukę wypełniają skutecznie szkolenia. Studia są w zasadzie po to aby nauczyć pewnych podstaw i umożliwić pogłębianie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze tego, co „robi się w pracy”.

 

 

 

Systemy LCMS mogą być bardzo pomocne właśnie przy formach, które kończą się napisaniem przez studenta pracy np. licencjackiej lub magisterskiej lub kursanta pracy zaliczeniowej. Prowadzący może udostępniać studentom lub kursantom różne materiały – co bardzo dobrze wpływa na jakość komunikacji.

 

 

 

Konkludując – zastosowanie systemów LCMS może bardzo ułatwić prowadzenia różnych form zajęć na uczelni i podczas kursów. Wielu studentów, nawet zdolnych, pracowitych i samodzielnych, wymaga pomocy przy pisaniu prac, gdyż nie ma żadnego doświadczenia w pisaniu i doborze literatury.

 

Artykuł powstał na podstawie własnych obserwacji autora (zajęcia ze studentami kierunku informatyka, rekrutacja pracowników, szkolenia z UML) a także dzięki informacjom z firm.